Nasza oferta [en]

23-04-2013

Oferujemy swoje usługi na indywidualne potrzeby klienta w zakresie:

  • projektowania i wytopów szkieł optycznych i technicznych do różnych zastosowań (w tym dopasowanych do zakresu spektralnego, dotowanych jonami ziem rzadkich, do filtrów barwnych itp.);
  • wytwarzania aplikatorów światłowodowych do lamp dentystycznych i innych struktur obrazowodowych i światłowodowych;
  • produkcji filtrów do lamp stomatologicznych;
  • wytwarzania krótkich kabli światłowodowych, rozgałęziaczy i przejściówek;
  • cięcia i obróbki mechanicznej  szkieł;
  • projektowania i produkcji różnego typu struktur multikapilarowych (np. do nebulizacji płynów w spektrometrach);
  • projektowania i wytwarzania światłowodów fotonicznych PCF ze szkieł wieloskładnikowych;
  • pomiarów dylatometrycznych szkła i ceramiki;
  • pomiarów w mikroskopie grzewczym.