PhD student scholarship call resolved (project TEAM TECH)

31-07-2017

We have selected the candidate to a PhD scholarship in our TEAM TECH project “Nanostructured microoptical components -towards new functionalities and applications” awarded by the Foundation for Polish Science.

Our project team will be joined by Mrs Mariusz Materna.

 

Congratulations!

Rekrutacja do Projektów „TEAM TECH” oraz „First TEAM” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

23-02-2017

W zespołach projektowych naszych projektów „TEAM TECH” oraz „First TEAM” ciągle mamy ostatnie wolne miejsca dla doktorantów. Ogłoszenia konkursowe na wolne stanowiska znajdują się pod linkami poniżej. Termin zgłoszeń to 20 marca 2017 r. Obydwa projekty są realizowane dzięki finansowaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy współfinansowaniu ze środków EF RR w ramach programu PO IR 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

doktorant / chemia, TEAM Tech

doktorant / fizyka optyka, TEAM Tech

doktorant / fizyka optyka, First TEAM

Rozstrzygnięcie konkursów o stanowiska w projektach FNP

23-02-2017

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydatów w konkursie o stypendia doktoranckie i studenckie w naszym projekcie TEAM Tech Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (konkurs ogłoszony w styczniu 2017 r.) Komisja konkursowa zarekomendowała do stypendiów następujące kandydatury:

mgr Kamil Stawicki (stypendium doktoranckie)

pani Patrycja Wrzosek (stypendium studenckie)

Rekrutacja do Zespołów Projektowych „TEAM TECH” oraz „First TEAM” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

14-01-2017

W zespołach projektowych naszych projektów „TEAM TECH” oraz „First TEAM” mamy ostatnie wolne miejsca dla doktorantów i studenta. Ogłoszenia konkursowe na wolne stanowiska znajdują się pod linkami poniżej. Termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2017 r. Obydwa projekty są realizowane dzięki finansowaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy współfinansowaniu ze środków EF RR w ramach programu PO IR 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

doktorant / chemia, TEAM Tech

doktorant / fizyka optyka, TEAM Tech

doktorant / fizyka optyka, First TEAM

student, TEAM Tech

Jesteśmy częścią...

Program TEAM