Rekrutacja zespołu projektowego w grancie TEAM Tech Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

02-11-2016

Ogłosiliśmy nabór na następujące stanowiska do zespołu projektowego w projekcie TEAM Tech Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, pt. „Nanostructured microoptical components - towards new functionalities and applications”:

Profil kandydatów: fizyka, optyka, chemia, nanotechnologia (szczegóły dot. naboru pod linkami)

 

- młody doktor (postdoc) – 2 stanowiska

- doktorant – 4 osoby

- student (II stopnia) – 2 osoby

 

Termin zgłoszeń upływa 23 listopada 2016.

Project SUPUVIR - H2020-MSCA-ITN-2016 – PhD students recruitment

22-09-2016

We are seeking 2 PhD students to fill open positions in the following research&training tracks:

1) “Development of tellurite photonic crystal fibres for nonlinear applications”

2) “Supercontinuum generation using all-normal dispersion”

The advertised post is funded by the Marie Skłodowska Curie Action within the framework of the Innovative Training Network scheme H2020-MSCA-ITN-2016. The duration of the fixed-term contract is 36 months and the earliest starting date is 1st November 2016.

Detailed call document here

Rekrutacja do Zespołu Projektu „First TEAM” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

21-09-2016

Rozpoczynamy realizację projektu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków EF RR w ramach programu PO IR 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Tytuł projektu: “High temporal quality ultrashort pulse generation for coherent seeding of high power near- and mid-infrared optical amplifiers”.

Rekrutacja Zespołu Projektowego potrwa do 14 października 2016 r. (termin nadsyłania zgłoszeń).

Przewidziane są rekrutacje (ogłoszenia konkursowe pod linkami):

postdoc

2 doktorantów

2 studentów

Publikacja w Scientific Reports (Nature Publishing Group)

15-01-2016

 

Publikacja w Scientific Reports (Nature Publishing Group)

 

Spójne fazowo supercontinuum zawarte w zakresie długości fali, dla których dyspersja ośrodka przyjmuje właściwości normalne (all-normal dispersion, ANDi)

- spójność fazowa pomimo dominującego udziału rozpraszania Ramana w procesie nieliniowym

- deterministyczne zasiewanie generacji supercontinuum w modzie podstawowym z modów wyższego rzędu

- współpraca z zespołem Grupy Elektroniki Laserowej i Światłowodowej z Politechniki Wrocławskiej

 

Wyniki opublikowane w Scientific Reports

http://www.nature.com/articles/srep19284

 

Jesteśmy częścią...

Program TEAM