Rekrutacja do Zespołu Projektu „First TEAM” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

21-09-2016

Rozpoczynamy realizację projektu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków EF RR w ramach programu PO IR 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Tytuł projektu: “High temporal quality ultrashort pulse generation for coherent seeding of high power near- and mid-infrared optical amplifiers”.

Rekrutacja Zespołu Projektowego potrwa do 14 października 2016 r. (termin nadsyłania zgłoszeń).

Przewidziane są rekrutacje (ogłoszenia konkursowe pod linkami):

postdoc

2 doktorantów

2 studentów

Publikacja w Scientific Reports (Nature Publishing Group)

15-01-2016

 

Publikacja w Scientific Reports (Nature Publishing Group)

 

Spójne fazowo supercontinuum zawarte w zakresie długości fali, dla których dyspersja ośrodka przyjmuje właściwości normalne (all-normal dispersion, ANDi)

- spójność fazowa pomimo dominującego udziału rozpraszania Ramana w procesie nieliniowym

- deterministyczne zasiewanie generacji supercontinuum w modzie podstawowym z modów wyższego rzędu

- współpraca z zespołem Grupy Elektroniki Laserowej i Światłowodowej z Politechniki Wrocławskiej

 

Wyniki opublikowane w Scientific Reports

http://www.nature.com/articles/srep19284

 

Wystawy wynalazków i nagrody w 2015 r.

06-01-2016

W minionym roku 2015 osiągnięcia naszej grupy w zakresie nanostrukturyzacji elementów optyki włóknistej były prezentowane i nagradzane na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków:

- 43 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "Geneva inventions”,  która odbyła się w Genewie w dniach 15 – 19 kwietnia 2015 roku, nagroda: srebrny medal

- Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacyjności i Technologii   „ITEX 2015”, która odbędzie się w Kuala Lumpur w dniach 21 – 23 maja 2015 r., nagroda specjalna dla ITME za wynalazek „Nanostructured gradient index microlenses with arbitrarily engineered spatial and chromatic properties”

- IX  Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, która odbyła się w gmachu Politechniki Warszawskiej, w dniach 12-14 października 2015r, złoty medal i wyróżnienie

- OPTON 3. Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTONexpo 2015, 8-9 kwietnia 2015, Warszawa.

Jesteśmy częścią...

Program TEAM