Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Nabór stypendium dla magistranta

23-07-2013

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 

w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

oferuje 

stypendia dla 1 magistranta

Tytuł projektu: Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores

Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie nowych źródeł światła szerokopasmowego tzw. supercontinuum, nazywanych również białym laserem, emitującego ciągłe widmo w zakresie 0.3 - 5 mikrometrów oraz źródeł przestrajalnych w zakresie średniej podczerwieni. Źródłem światła supercontinuum będzie światłowód fotoniczny z nanostrukturą wewnętrzną w rdzeniu włókna. W ramach projektu przewidziane jest projektowanie struktury światłowodów fotonicznych, modelowane zjawisk nieliniowych, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów oraz zastosowanie opracowanych źródeł do spektroskopii oraz czujników.

Kierownik Projektu: dr hab. Ryszard Buczyński, prof. ITME

Czas trwania i kwota  stypendium: 1 sierpnia 2013 – 30 września 2014, 1000 zł/ miesiąc

Zadania badawcze – propozycje tematów prac magisterskich: 

• modelowanie zjawisk nieliniowych w nieliniowych światłowodach fotonicznych

• badanie własności optycznych oraz generacji supercontinuum w światłowodach fotonicznych

• wytwarzanie i charakteryzacja nieliniowych światłowodach fotonicznych

Od kandydatów oczekujemy:

• rozpoczęcia co najmniej pierwszego roku studiów II stopnia w zakresie fizyki, inżynierii optycznej lub kierunków pokrewnych, lub co najmniej rozpoczęcia IV roku studiów ciągłych w ww. zakresie.

• wysokiej średniej ocen ze studiów i dobrej znajomości języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

• Curriculum Vitae

• list motywacyjny

• dokument informujący o średniej ocen ze studiów potwierdzony przez dziekanat

• dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

• inne dokumenty potwierdzające udział w konferencjach i szkołach naukowych, w pracach studenckich kół naukowych, itp.

Oferujemy:

• pracę w zespole badawczym w jednym z najlepszych instytutów technologicznych w Polsce 

• uczestniczenie w nowatorskich badaniach we współpracy międzynarodowej 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do dnia 29 lipca 2013 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 30-31 lipca 2013 r.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Adres pocztowy:dr hab. Ryszard Buczynski, prof. ITMETel.: +48 22 835 30 41 int.456 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Jesteśmy częścią...

Program TEAM