Jednordzeniowe włókna fotoniczne PCF [en]

03-05-2013

tn_pcf14a6-4a tnpcf a  tn_pcf16a2b-01a  tn_pcf16a2b-05a  tn_pcf16a2t-2a

MATERIAŁY: Szkła wieloskładnikowe

PARAMETRY STRUKTURALNE:

 • Średnica zewnętrzna: 80÷200 mm
 • Typ sieci krystalicznej: heksagonalna, kwadratowa, prostokątna
 • Średnica rdzenia: 1÷20 mm
 • Średnica otworów (d): > 0,1 mm
 • Stała sieci (LAMBDA): > 0,5 mm
 • Współczynnik wypełnienia (d/   ?  ): 0,1÷0,8
 • Stabilność parametrów strukturalnych: ? 3% na długości 5m

PARAMETRY FIZYCZNE:

 • Tłumienność: > 1dB/m (zależna od tłumienności szkła)
 • Modowość: jednomodowe, wielomodowe
 • Transmisja spektralna: zależna od rodzaju szkła; typowo 400÷2000nm

ZASTOSOWANIE:

 • Prace badawcze dotyczące włókien PCF
 • Transmisja jednomodowa w szerokim zakresie spektralnym
 • Transmisja jednomodowa przy wysokiej mocy
 • Filtracja modów