Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Aktualności

Okładka Applied Optics Vol. 55, Issue 1.

24-12-2015

Nasze elimtyczne mikrosoczewki nanostrukturyzowane na okładce Applied Optics Vol. 55 Issue 1.

Artykuł:

Ryszard Buczynski, Adam Filipkowski, Andrew J. Waddie, Bernard Piechal, Jedrzej Nowosielski, Dariusz Pysz, Ryszard Stepien, and Mohammad R. Taghizadeh, Large elliptical nanostructured gradient-index microlens, Applied Optics Vol. 55, Issue 1, pp. 89-94 (2016) doi: 10.1364/AO.55.000089

Link do artykułu tutaj (OSA Publishing)

Czytaj więcej: Okładka Applied Optics Vol. 55, Issue 1.

Nasza publikacja w Optical Materials Express wyróżniona w SPOTLIGHT ON OPTICS we wrześniu 2015 r.!

02-10-2015

  

Nasz Zespół, we współpracy z naszymi kolegami z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego opublikował wyniki prac nt. projektowania i technologii wytwarzania światłowodów fotonicznych z nanostrukturą rdzenia. Publikacja pt. "Limits in development of photonic crystal fibers with a subwavelength inclusion in the core" ukazała się w Optical Materials Express vol. 5, issue 10, pp. 2366-2376 (2015) i została wyróżniona przez wydawcę OSA Publishing w prestiżowej serii SPOTLIGHT ON OPTICS, która skupia najważniejsze publikacje naukowe w periodykach tj. Opt. Mat. Express, Opt. Express czy Opt. Lett.

Link do Spotlight on Optics:
https://www.osapublishing.org/spotlight/summary.cfm?id=327398

Link do pełnego tekstu publikacji:
https://www.osapublishing.org/ome/fulltext.cfm?uri=ome-5-10-2366

 

Druga publikacja w tym ciągu tematycznym prezentuje wyniki prac technologicznych nad światłowodami z całkowicie nanostrukturyzowanym rdzeniem o gradientowym profilu współczynnika załamania. Publikacja ta ukazała się w Optics Express vol. 23, issue 20, pp. 25588-25596 (2015).

Stypendium dla Młodego Doktora

11-08-2015

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

oferuje:

stypendium dla młodego doktora 

(do 4 lat po doktoracie) 

Wykształcenie: doktorat z fizyki, optoelektroniki, lub dziedzin pokrewnych

Okres realizacji projektu: 4 miesiące, od:01.09.2015 

Tytuł projektu: Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie nowych źródeł światła szerokopasmowego tzw. supercontinuum, nazywanych również białym laserem, emitującego ciągłe widmo w zakresie 0.3 - 5 mikrometrów oraz źródeł przestrajalnych w zakresie średniej podczerwieni. Źródłem światła supercontinuum będzie światłowód fotoniczny z nanostrukturą wewnętrzną w rdzeniu włókna. W ramach projektu przewidziane jest projektowanie struktury światłowodów fotonicznych, modelowane zjawisk nieliniowych, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów oraz zastosowanie opracowanych źródeł do spektroskopii oraz czujników. Głównym tematem badawczym poszukiwanego pracownika naukowego będzie modelowanie i badanie zjawisk nieliniowych w światłowodach fotonicznych, rozwijanie metod modelowania światłowodów fotonicznych z elementami nanostrukturalnymi, udział w  projektowaniu i charakteryzacji włókien fotonicznych oraz w budowie i charakteryzacji szerokopasmowych i przestrajalnych światłowodowych źródeł światła.

Oczekujemy: 

- Doświadczenia w dziedzinach: (a) nieliniowa optyka światłowodowa, (b) modelowanie własności nieliniowych ośrodków optycznych,(c) nanooptyka , (d) optyka gradientowa

- Dobrej znajomości języka angielskiego 

- Zaangażowania 

- Umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielnego prowadzenia prac badawczych

- Dobrej znajomości metod modelowania w tym umiejętności modelowania zjawisk liniowych i nieliniowych w złożonych ośrodkach optycznych. 

Oferujemy: Stypendia, dostęp do nowoczesnej aparatury technologicznej, pracę w dynamicznym zespole, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, możliwość rozwoju oraz udział w innowacyjnych badaniach.

Stypendium: 5000 PLN/miesiąc. 

Składanie ofert: Zainteresowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów prosimy o przesłanie (a) listu motywacyjnego, (b) Curriculum Vitae, (c) kopii dyplomu (d) listy osiągnięć (publikacji, prezentacji itp.) oraz (e) listu polecającego" na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Termin składania ofert upływa 28.08.2015. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap konkursu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 30-31.08. 2015. 

* Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Adres pocztowy:dr hab. Ryszard Buczynski, prof. ITME

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 

Tel.: +48 22 835 30 41 int.456

Jesteśmy częścią...

Program TEAM