Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Aktualności

Nasza publikacja w Optical Materials Express wyróżniona w SPOTLIGHT ON OPTICS we wrześniu 2015 r.!

02-10-2015

  

Nasz Zespół, we współpracy z naszymi kolegami z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego opublikował wyniki prac nt. projektowania i technologii wytwarzania światłowodów fotonicznych z nanostrukturą rdzenia. Publikacja pt. "Limits in development of photonic crystal fibers with a subwavelength inclusion in the core" ukazała się w Optical Materials Express vol. 5, issue 10, pp. 2366-2376 (2015) i została wyróżniona przez wydawcę OSA Publishing w prestiżowej serii SPOTLIGHT ON OPTICS, która skupia najważniejsze publikacje naukowe w periodykach tj. Opt. Mat. Express, Opt. Express czy Opt. Lett.

Link do Spotlight on Optics:
https://www.osapublishing.org/spotlight/summary.cfm?id=327398

Link do pełnego tekstu publikacji:
https://www.osapublishing.org/ome/fulltext.cfm?uri=ome-5-10-2366

 

Druga publikacja w tym ciągu tematycznym prezentuje wyniki prac technologicznych nad światłowodami z całkowicie nanostrukturyzowanym rdzeniem o gradientowym profilu współczynnika załamania. Publikacja ta ukazała się w Optics Express vol. 23, issue 20, pp. 25588-25596 (2015).

Stypendium dla Młodego Doktora

11-08-2015

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

oferuje:

stypendium dla młodego doktora 

(do 4 lat po doktoracie) 

Wykształcenie: doktorat z fizyki, optoelektroniki, lub dziedzin pokrewnych

Okres realizacji projektu: 4 miesiące, od:01.09.2015 

Tytuł projektu: Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie nowych źródeł światła szerokopasmowego tzw. supercontinuum, nazywanych również białym laserem, emitującego ciągłe widmo w zakresie 0.3 - 5 mikrometrów oraz źródeł przestrajalnych w zakresie średniej podczerwieni. Źródłem światła supercontinuum będzie światłowód fotoniczny z nanostrukturą wewnętrzną w rdzeniu włókna. W ramach projektu przewidziane jest projektowanie struktury światłowodów fotonicznych, modelowane zjawisk nieliniowych, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów oraz zastosowanie opracowanych źródeł do spektroskopii oraz czujników. Głównym tematem badawczym poszukiwanego pracownika naukowego będzie modelowanie i badanie zjawisk nieliniowych w światłowodach fotonicznych, rozwijanie metod modelowania światłowodów fotonicznych z elementami nanostrukturalnymi, udział w  projektowaniu i charakteryzacji włókien fotonicznych oraz w budowie i charakteryzacji szerokopasmowych i przestrajalnych światłowodowych źródeł światła.

Oczekujemy: 

- Doświadczenia w dziedzinach: (a) nieliniowa optyka światłowodowa, (b) modelowanie własności nieliniowych ośrodków optycznych,(c) nanooptyka , (d) optyka gradientowa

- Dobrej znajomości języka angielskiego 

- Zaangażowania 

- Umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielnego prowadzenia prac badawczych

- Dobrej znajomości metod modelowania w tym umiejętności modelowania zjawisk liniowych i nieliniowych w złożonych ośrodkach optycznych. 

Oferujemy: Stypendia, dostęp do nowoczesnej aparatury technologicznej, pracę w dynamicznym zespole, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, możliwość rozwoju oraz udział w innowacyjnych badaniach.

Stypendium: 5000 PLN/miesiąc. 

Składanie ofert: Zainteresowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów prosimy o przesłanie (a) listu motywacyjnego, (b) Curriculum Vitae, (c) kopii dyplomu (d) listy osiągnięć (publikacji, prezentacji itp.) oraz (e) listu polecającego" na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Termin składania ofert upływa 28.08.2015. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap konkursu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 30-31.08. 2015. 

* Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Adres pocztowy:dr hab. Ryszard Buczynski, prof. ITME

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 

Tel.: +48 22 835 30 41 int.456

Wyniki rekrutacji - stypendia dla doktoranckie i postdoc

04-08-2014

Warszawa, 04 lipca 2014

Komisja podjęła jednogłośnie decyzje o wystąpieniu do FNP o przyznanie stypendiów w ramach niniejszego projektu FNP TEAM  dla doktoranta dla p. Izabeli Pietrzyk oraz dla młodych doktorów dla dr Tomasza Stefaniuka oraz dr Bernarda Piechala.

 

Warszawa, 01 sierpnia 2014 

Komisja podjęła jednogłośnie decyzje o wystąpieniu do FNP o przyznanie stypendiów w ramach niniejszego projektu FNP TEAM dla doktoranta dla p. Le Van Hieu. 

Jesteśmy częścią...

Program TEAM