Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Aktualności

New recruitments in our "First TEAM" project team!

23-08-2017

We have 2 new open positions for undergraduate students in our Foundation for Polish Science grant “First TEAM”, who are currently majoring in physics, optics photonics or related fields.

There is also one new open PhD student position avaialble for candidates interested in photonic crystal fibers for nonlinear/ultrafast optics applications.

Application deadline in both calls is 25th of September 2017.

Our First TEAM project has been awarded by the Foundation for Polish Science and is operated within the European Funds Smart Growth of the European Union.

Details of both calls are here:

Undergraduate students call

PhD student call

PhD student scholarship call resolved (project TEAM TECH)

31-07-2017

We have selected the candidate to a PhD scholarship in our TEAM TECH project “Nanostructured microoptical components -towards new functionalities and applications” awarded by the Foundation for Polish Science.

Our project team will be joined by Mrs Mariusz Materna.

 

Congratulations!

Rekrutacja do Projektów „TEAM TECH” oraz „First TEAM” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

23-02-2017

W zespołach projektowych naszych projektów „TEAM TECH” oraz „First TEAM” ciągle mamy ostatnie wolne miejsca dla doktorantów. Ogłoszenia konkursowe na wolne stanowiska znajdują się pod linkami poniżej. Termin zgłoszeń to 20 marca 2017 r. Obydwa projekty są realizowane dzięki finansowaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy współfinansowaniu ze środków EF RR w ramach programu PO IR 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

doktorant / chemia, TEAM Tech

doktorant / fizyka optyka, TEAM Tech

doktorant / fizyka optyka, First TEAM

Jesteśmy częścią...

Program TEAM