Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Aktualności

O nas

23-05-2013

Grupa Badawcza Supercontinuum.pl korzysta z ponad 30-letniego doświadczenia w obszarze technologii optyki włóknistej oraz syntezy szkieł wieloskładnikowych Zakładu Szkieł Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Projektowanie i technologia światłowodów fotonicznych są rozwijane w Zakładzie od przeszło dekady. Kompetencje technologiczne Zakładu Szkieł ITME są uzupełniane doświadczeniem w zakresie projektowania i charakteryzacji spektroskopowej własności optycznych elementów mikrooptycznych Zakładu Optyki Informacyjnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W wyniku wieloletniej współpracy obydwu Zespołów, powołano Grupę Badawczą Supercontinuum.pl, która realizuje projekt „Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores” finansowany w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu jest wytworzenie nowej klasy źródeł supercontinuum – szerokopasmowych źródeł promieniowania spójnego – pracujących w zakresie spektralnym od fal widzialnych przy około 500 nm, do średniej podczerwieni na około 5000 nm. Zastosowanie w roli ośrodka czynnego światłowodów fotonicznych ze szkieł wieloskładnikowych, pozwala na znacznie większą swobodę w projektowaniu właściwości dyspersyjnych.

O innowacyjności Projektu stanowi zastosowanie w światłowodach fotonicznych wewnętrznej nanostruktury w rdzeniu, która zapewnia dodatkowy, niedostępny dla klasycznych struktur fotonicznych, stopień swobody w doborze profilu dyspersji włókna do długości fali konkretnego lasera pompującego. Innowacyjne jest również zastosowanie do światłowodów fotonicznych przeznaczonych do generacji supercontinuum nowych składów szkieł wieloskładnikowych, zamiast powszechnie stosowanych szkieł krzemianowych, których transmisja jest ograniczona do około 2400 nm. Szkła rozwijane w Grupie Supercontinuum.pl charakteryzują się transmisją do około 5000-6000 nm oraz większą o jeden do dwóch rzędów wielkości nieliniowością. Jednocześnie, właściwości materiałowe tych szkieł pozwalają na wielokrotną obróbkę termiczną bez rekrystalizacji, co pozwala na wyciąganie światłowodów fotonicznych szklano-powietrznych i cało-szklanych (dwuszklanych).

2 new PhD student positions in our “TEAM Tech” Project team

10-08-2017

UPDATE! Application deadline prolonged until 10th of October!

We have 2 new open positions for PhD students in our Foundation for Polish Science grant “TEAM Tech”. Application deadline is 31st of August 2017. Our TEAM Tech project has been awarded by the Foundation for Polish Science and is operated within the European Funds Smart Growth of the European Union. Details of both calls are here:

PhD student - chemistry

PhD student - physics

1 PhD position in are of ultrafast nonlinear fiber optics

24-09-2017

Our research group acquired project devoted to All-optical steering of solitonic signals in all-solid dual-core photonic crystal fibers, which will be realized during the following two years. We are looking for a PhD student who is interested to work in area of ultrafast fiber optics and who wish contribute to this intriguing research both on the numerical and experimental side of the study. He/She will work in close cooperation with the project leader, Dr. Ignác Bugár towards demonstration of a novel solitonic all-optical switch based on dual-core photonic crystal fiber. Application deadline is 31st of October 2017.

call document

Jesteśmy częścią...

Program TEAM