Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Aktualności

Wyniki rekrutacji - stypendia dla doktoranckie i postdoc

04-08-2014

Warszawa, 04 lipca 2014

Komisja podjęła jednogłośnie decyzje o wystąpieniu do FNP o przyznanie stypendiów w ramach niniejszego projektu FNP TEAM  dla doktoranta dla p. Izabeli Pietrzyk oraz dla młodych doktorów dla dr Tomasza Stefaniuka oraz dr Bernarda Piechala.

 

Warszawa, 01 sierpnia 2014 

Komisja podjęła jednogłośnie decyzje o wystąpieniu do FNP o przyznanie stypendiów w ramach niniejszego projektu FNP TEAM dla doktoranta dla p. Le Van Hieu. 

Poszukujemy doktoranta!

16-07-2014

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

oferuje:

stypendium dla doktoranta

Wykształcenie: dyplom magistra lub doktorant Fizyki, Inżynierii Optycznej, Optoelektroniki oraz dziedzin pokrewnych

Okres realizacji projektu: 11 miesięcy, od: 01.08.2014 

Tytuł projektu: Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie nowych źródeł światła szerokopasmowego tzw. supercontinuum, emitującego ciągłe widmo w zakresie 0.5 - 5 mikrometrów oraz źródeł przestrajalnych w zakresie średniej podczerwieni. Źródłem światła supercontinuum będzie światłowód fotoniczny z nanostrukturą wewnętrzną w rdzeniu włókna. W ramach projektu przewidziane jest projektowanie struktury światłowodów fotonicznych, modelowane zjawisk nieliniowych, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów oraz zastosowanie opracowanych źródeł do spektroskopii oraz czujników. Główne tematy badawcze przewidywane dla doktoranta to modelowanie i badanie zjawisk nieliniowych w światłowodach:

Oczekujemy: 

- Zainteresowania dziedziną 

- Dobrej znajomości języka angielskiego 

- Zaangażowania i umiejętności pracy zespołowej  

- Doświadczenia w dziedzinach: (a) nieliniowa optyka światłowodowa, (b) modelowanie własności nieliniowych ośrodków optycznych,  (f) optyka krótkich impulsów, (g) oddziaływanie fali elektromagnetycznej z tkankami biologicznymi. Doceniona zostanie inicjatywa badawcza. 

Oferujemy: Stypendia, dostęp do nowoczesnej aparatury technologicznej, pracę w dynamicznym zespole, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, możliwość rozwoju oraz udział w innowacyjnych badaniach.

Stypendium: 3000 PLN/miesiąc. 

Składanie ofert: Zainteresowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów prosimy o przesłanie (a) listu motywacyjnego, (b) Curriculum Vitae, (c) kopii dyplomu (d) listy osiągnięć (publikacji, prezentacji itp.) (e) listu polecającego oraz (opcjonalnie) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Termin składania ofert upływa 26.07.2014.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap konkursu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 28-30.07.2014

* Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Adres pocztowy:dr hab. Ryszard Buczynski, prof. ITME

Tel.: +48 22 835 30 41 int.456 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Poszukiwani kandydaci na stanowisko młodego doktora (postdoc)

10-06-2014

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

oferuje:

stypendium dla młodego doktora 

(do 4 lat po doktoracie) 

Wykształcenie: doktorat z fizyki, optoelektroniki, lub dziedzin pokrewnych

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, od:01.07.2014 

Tytuł projektu: Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie nowych źródeł światła szerokopasmowego tzw. supercontinuum, nazywanych również białym laserem, emitującego ciągłe widmo w zakresie 0.3 - 5 mikrometrów oraz źródeł przestrajalnych w zakresie średniej podczerwieni. Źródłem światła supercontinuum będzie światłowód fotoniczny z nanostrukturą wewnętrzną w rdzeniu włókna. W ramach projektu przewidziane jest projektowanie struktury światłowodów fotonicznych, modelowane zjawisk nieliniowych, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów oraz zastosowanie opracowanych źródeł do spektroskopii oraz czujników. Głównym tematem badawczym poszukiwanego pracownika naukowego będzie modelowanie i badanie zjawisk nieliniowych w światłowodach fotonicznych, rozwijanie metod modelowania światłowodów fotonicznych z elementami nanostrukturalnymi, udział w  projektowaniu i charakteryzacji włókien fotonicznych oraz w budowie i charakteryzacji szerokopasmowych i przestrajalnych światłowodowych źródeł światła.

Oczekujemy: 

- Doświadczenia w dziedzinach: (a) nieliniowa optyka światłowodowa, (b) modelowanie własności nieliniowych ośrodków optycznych,(c) nanooptyka , (d) optyka gradientowa

- Dobrej znajomości języka angielskiego 

- Zaangażowania 

- Umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielnego prowadzenia prac badawczych

- Dobrej znajomości metod modelowania w tym umiejętności modelowania zjawisk liniowych i nieliniowych w złożonych ośrodkach optycznych. 

Oferujemy: Stypendia, dostęp do nowoczesnej aparatury technologicznej, pracę w dynamicznym zespole, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, możliwość rozwoju oraz udział w innowacyjnych badaniach.

Stypendium: 5000 PLN/miesiąc. 

Składanie ofert: Zainteresowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów prosimy o przesłanie (a) listu motywacyjnego, (b) Curriculum Vitae, (c) kopii dyplomu (d) listy osiągnięć (publikacji, prezentacji itp.) oraz (e) listu polecającego" na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Termin składania ofert upływa 18.06.2014. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap konkursu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. w dniach 20-27.06. 2014. 

* Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Adres pocztowy: dr hab. Ryszard Buczynski, prof. ITME

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 

Tel.: +48 22 835 30 41 int.456

 

POSZUKUJEMY DOKTORANTA LUB KANDYDATA NA DOKTORANTA

04-03-2014

W ramach projektu TEAM „Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

POSZUKUJEMY DOKTORANTA LUB KANDYDATA NA DOKTORANTA

do realizacji zadań związanych z symulacjami numerycznymi właściwości propagacyjnych światłowodów fotonicznych.

Wybrany kandydat otrzyma stypendium FNP (3000 pln/mieś.) i dodatkowo będzie zatrudniony w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie na 1/10 etatu. Oferujemy dostęp do ciekawej tematyki badawczej, zapewniającej możliwość dalszego rozwoju naukowego oraz dostęp do unikatowej technologii wytwarzania elementów mikro- i nano- strukturyzowanej optyki światłowodowej.

Oczekujemy przede wszystkim umiejętności prowadzenia symulacji numerycznych (np. FEM, lub FDTD, lub FDFD), znajomości środowiska Matlab lub względnie dobrej umiejętności programowania (np. C, C++, java) oraz opanowania aparatu matematycznego niezbędnego do analizy rozkładów pola EM w światłowodach optycznych lub falowodach. Mile widziane wykształcenie o profilu fizycznym, (opto-) elektronicznym lub matematycznym.

Wymogiem formalnym jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Kontakt:

dr Mariusz Klimczak e-mail:  mariusz.klimczak  [at] itme.edu.pl

dr hab. Ryszard Buczynski e-mail: ryszard.buczynski [at] itme.edu.pl

 

Jesteśmy częścią...

Program TEAM