Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Aktualności

Poszukujemy doktoranta!

16-07-2014

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

oferuje:

stypendium dla doktoranta

Wykształcenie: dyplom magistra lub doktorant Fizyki, Inżynierii Optycznej, Optoelektroniki oraz dziedzin pokrewnych

Okres realizacji projektu: 11 miesięcy, od: 01.08.2014 

Tytuł projektu: Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie nowych źródeł światła szerokopasmowego tzw. supercontinuum, emitującego ciągłe widmo w zakresie 0.5 - 5 mikrometrów oraz źródeł przestrajalnych w zakresie średniej podczerwieni. Źródłem światła supercontinuum będzie światłowód fotoniczny z nanostrukturą wewnętrzną w rdzeniu włókna. W ramach projektu przewidziane jest projektowanie struktury światłowodów fotonicznych, modelowane zjawisk nieliniowych, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów oraz zastosowanie opracowanych źródeł do spektroskopii oraz czujników. Główne tematy badawcze przewidywane dla doktoranta to modelowanie i badanie zjawisk nieliniowych w światłowodach:

Oczekujemy: 

- Zainteresowania dziedziną 

- Dobrej znajomości języka angielskiego 

- Zaangażowania i umiejętności pracy zespołowej  

- Doświadczenia w dziedzinach: (a) nieliniowa optyka światłowodowa, (b) modelowanie własności nieliniowych ośrodków optycznych,  (f) optyka krótkich impulsów, (g) oddziaływanie fali elektromagnetycznej z tkankami biologicznymi. Doceniona zostanie inicjatywa badawcza. 

Oferujemy: Stypendia, dostęp do nowoczesnej aparatury technologicznej, pracę w dynamicznym zespole, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, możliwość rozwoju oraz udział w innowacyjnych badaniach.

Stypendium: 3000 PLN/miesiąc. 

Składanie ofert: Zainteresowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów prosimy o przesłanie (a) listu motywacyjnego, (b) Curriculum Vitae, (c) kopii dyplomu (d) listy osiągnięć (publikacji, prezentacji itp.) (e) listu polecającego oraz (opcjonalnie) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Termin składania ofert upływa 26.07.2014.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap konkursu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 28-30.07.2014

* Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Adres pocztowy:dr hab. Ryszard Buczynski, prof. ITME

Tel.: +48 22 835 30 41 int.456 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Poszukiwani kandydaci na stanowisko młodego doktora (postdoc)

10-06-2014

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

oferuje:

stypendium dla młodego doktora 

(do 4 lat po doktoracie) 

Wykształcenie: doktorat z fizyki, optoelektroniki, lub dziedzin pokrewnych

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, od:01.07.2014 

Tytuł projektu: Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie nowych źródeł światła szerokopasmowego tzw. supercontinuum, nazywanych również białym laserem, emitującego ciągłe widmo w zakresie 0.3 - 5 mikrometrów oraz źródeł przestrajalnych w zakresie średniej podczerwieni. Źródłem światła supercontinuum będzie światłowód fotoniczny z nanostrukturą wewnętrzną w rdzeniu włókna. W ramach projektu przewidziane jest projektowanie struktury światłowodów fotonicznych, modelowane zjawisk nieliniowych, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów oraz zastosowanie opracowanych źródeł do spektroskopii oraz czujników. Głównym tematem badawczym poszukiwanego pracownika naukowego będzie modelowanie i badanie zjawisk nieliniowych w światłowodach fotonicznych, rozwijanie metod modelowania światłowodów fotonicznych z elementami nanostrukturalnymi, udział w  projektowaniu i charakteryzacji włókien fotonicznych oraz w budowie i charakteryzacji szerokopasmowych i przestrajalnych światłowodowych źródeł światła.

Oczekujemy: 

- Doświadczenia w dziedzinach: (a) nieliniowa optyka światłowodowa, (b) modelowanie własności nieliniowych ośrodków optycznych,(c) nanooptyka , (d) optyka gradientowa

- Dobrej znajomości języka angielskiego 

- Zaangażowania 

- Umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielnego prowadzenia prac badawczych

- Dobrej znajomości metod modelowania w tym umiejętności modelowania zjawisk liniowych i nieliniowych w złożonych ośrodkach optycznych. 

Oferujemy: Stypendia, dostęp do nowoczesnej aparatury technologicznej, pracę w dynamicznym zespole, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, możliwość rozwoju oraz udział w innowacyjnych badaniach.

Stypendium: 5000 PLN/miesiąc. 

Składanie ofert: Zainteresowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów prosimy o przesłanie (a) listu motywacyjnego, (b) Curriculum Vitae, (c) kopii dyplomu (d) listy osiągnięć (publikacji, prezentacji itp.) oraz (e) listu polecającego" na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Termin składania ofert upływa 18.06.2014. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap konkursu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. w dniach 20-27.06. 2014. 

* Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Adres pocztowy: dr hab. Ryszard Buczynski, prof. ITME

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 

Tel.: +48 22 835 30 41 int.456

 

POSZUKUJEMY DOKTORANTA LUB KANDYDATA NA DOKTORANTA

04-03-2014

W ramach projektu TEAM „Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

POSZUKUJEMY DOKTORANTA LUB KANDYDATA NA DOKTORANTA

do realizacji zadań związanych z symulacjami numerycznymi właściwości propagacyjnych światłowodów fotonicznych.

Wybrany kandydat otrzyma stypendium FNP (3000 pln/mieś.) i dodatkowo będzie zatrudniony w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie na 1/10 etatu. Oferujemy dostęp do ciekawej tematyki badawczej, zapewniającej możliwość dalszego rozwoju naukowego oraz dostęp do unikatowej technologii wytwarzania elementów mikro- i nano- strukturyzowanej optyki światłowodowej.

Oczekujemy przede wszystkim umiejętności prowadzenia symulacji numerycznych (np. FEM, lub FDTD, lub FDFD), znajomości środowiska Matlab lub względnie dobrej umiejętności programowania (np. C, C++, java) oraz opanowania aparatu matematycznego niezbędnego do analizy rozkładów pola EM w światłowodach optycznych lub falowodach. Mile widziane wykształcenie o profilu fizycznym, (opto-) elektronicznym lub matematycznym.

Wymogiem formalnym jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Kontakt:

dr Mariusz Klimczak e-mail:  mariusz.klimczak  [at] itme.edu.pl

dr hab. Ryszard Buczynski e-mail: ryszard.buczynski [at] itme.edu.pl

 

Jesteśmy częścią...

Program TEAM