Witamy na naszej stronie www.supercontinuum.pl

Prowadzimy prace w zakresie syntezy tlenkowych szkieł wieloskładnikowych na zakres średniej podczerwieni i rozwijamy własną technologię nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych oraz nieliniowych światłowodów fotonicznych. Badamy warunki generacji supercontinuum we własnych strukturach światłowodowych.

Aktualności

Rekrutacja do Zespołu Projektu „First TEAM” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

21-09-2016

Rozpoczynamy realizację projektu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków EF RR w ramach programu PO IR 2014-2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Tytuł projektu: “High temporal quality ultrashort pulse generation for coherent seeding of high power near- and mid-infrared optical amplifiers”.

Rekrutacja Zespołu Projektowego potrwa do 14 października 2016 r. (termin nadsyłania zgłoszeń).

Przewidziane są rekrutacje (ogłoszenia konkursowe pod linkami):

postdoc

2 doktorantów

2 studentów

Publikacja w Scientific Reports (Nature Publishing Group)

15-01-2016

 

Publikacja w Scientific Reports (Nature Publishing Group)

 

Spójne fazowo supercontinuum zawarte w zakresie długości fali, dla których dyspersja ośrodka przyjmuje właściwości normalne (all-normal dispersion, ANDi)

- spójność fazowa pomimo dominującego udziału rozpraszania Ramana w procesie nieliniowym

- deterministyczne zasiewanie generacji supercontinuum w modzie podstawowym z modów wyższego rzędu

- współpraca z zespołem Grupy Elektroniki Laserowej i Światłowodowej z Politechniki Wrocławskiej

 

Wyniki opublikowane w Scientific Reports

http://www.nature.com/articles/srep19284

 

Wystawy wynalazków i nagrody w 2015 r.

06-01-2016

W minionym roku 2015 osiągnięcia naszej grupy w zakresie nanostrukturyzacji elementów optyki włóknistej były prezentowane i nagradzane na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków:

- 43 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "Geneva inventions”,  która odbyła się w Genewie w dniach 15 – 19 kwietnia 2015 roku, nagroda: srebrny medal

- Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacyjności i Technologii   „ITEX 2015”, która odbędzie się w Kuala Lumpur w dniach 21 – 23 maja 2015 r., nagroda specjalna dla ITME za wynalazek „Nanostructured gradient index microlenses with arbitrarily engineered spatial and chromatic properties”

- IX  Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, która odbyła się w gmachu Politechniki Warszawskiej, w dniach 12-14 października 2015r, złoty medal i wyróżnienie

- OPTON 3. Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTONexpo 2015, 8-9 kwietnia 2015, Warszawa.

Jesteśmy częścią...

Program TEAM