Zakład szkieł

23-04-2013

Działalność badawcza i technologiczna ZAKŁADU SZKIEŁ obejmuje głównie opracowywanie syntez i metod topienia różnych typów szkieł dla optyki, elektroniki i optoelektroniki oraz przetwarzanie szkieł optycznych na różnego typu struktury włókniste.

Obecnie Zakład składa się z dwóch pracowni:

 

PRACOWNIA SYNTEZY SZKIEŁ  obejmuje:

 • projektowanie i wytwarzanie różnych rodzajów szkieł optycznych i technicznych (w tym szkieł o wysokiej transmisji w zakresie IS i NIR, domieszkowanych jonami ziem rzadkich, barwnych na absorpcyjne filtry optyczne),
 • odlewanie bloków i rur szklanych (np. rur wykonanych ze szkła boro krzemianowego o wysokiej transmisji optycznej lub z czarnego szkła - typu EMA),
 • przetwórstwo szkła metodą ceramiczną (mielenie, prasowanie, wypalanie),
 • mechaniczna obróbka szkła metodami cięcia, zakrążania, szlifowania i polerowania (wytwarzanie elementów szklanych na preformy do wyciągania włókien),

 PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW obejmuje:

 • projektowanie i wytwarzanie różnych typów struktur multikapilarowych (np. do nebulizacji cieczy w spektrometrach analitycznych),
 • kształtowanie i kalibrowanie cienkościennych rur szklanych (zmiana ich przekroju, kształtu, grubości ścianki, średnicy),
 • wyciąganie różnego rodzaju i kształtu prętów optycznych, wielordzeniowych prętów światłowodowych, wyspecjalizowanych włókien optycznych,
 • wytwarzanie struktur światłowodowych i obrazowodowych (np. końcówek światłowodowych do lamp stomatologicznych, płytek i taperów z optyki włóknistej, obrazowodów prętowych, wyspecjalizowanych wiązek światłowodowych, w tym z włókien kwarcowych),
 • opracowywanie i wytwarzanie różnych typów mikrostrukturalnych włókien optycznych typu PCF (Photonic Crystal Fiber) ze szkieł wieloskładnikowych (np. włókien nieliniowych do generacji supercontinuum, włókien o wysokiej dwójłomności).

Wyposażenie technologiczne 

 • Wieża do wyciągania włókien światłowodowych, w tym włókien ze szkła krzemionkowego (kwarcowego)
 • Wieża do formowania (wyciągania) prętów, pręcików i włókien światłowodowych, w tym włókien fotonicznych typu PCF, ze szkieł wieloskładnikowych
 • Wieża do formowania elementów strukturalnych preform (pręcików i kapilar) ze szkieł wieloskładnikowych metodą bezpośredniego wyciągania z tygla
 • Piec indukcyjny z tyglem platynowym o pojemności ok. 4 dcm3 do wytopu większych porcji (6 ÷ 15 kg) szkieł o wysokiej jakości optycznej
 • Różnej konstrukcji elektryczne piece oporowe przeznaczone do topienia wstępnego (frytowania), wytopów finalnych (w porcjach do 3 kg, w tyglach o pojemności max. 1,5 dcm3) i wygrzewania szkieł optycznych i technicznych w małej skali laboratoryjnej
 • Zestaw urządzeń do obróbki mechanicznej szkła (ciecia, zakrążania, szlifowania, polerowania)

Urządzenia kontrolno-pomiarowe

 • Dylatometr f-my Baehr typ 801 do pomiaru współczynnika rozszerzalności, temp. max. 1350oC
 • Mikroskop z komorą grzewczą f-my Leitz do oznaczania temperatur charakterystycznych szkieł, lepkości w funkcji temperatury (krzywych reologicznych)
 • Refraktometry Abbe'go do pomiaru współczynnika załamania światła w zakresie nd=1,43 ÷ 1,87
 • Stanowisko do pomiaru MTF (Modulation Transfer Function) prętów i struktur obrazowodowych