O nas

23-05-2013

Grupa Badawcza Supercontinuum.pl korzysta z ponad 30-letniego doświadczenia w obszarze technologii optyki włóknistej oraz syntezy szkieł wieloskładnikowych Zakładu Szkieł Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Projektowanie i technologia światłowodów fotonicznych są rozwijane w Zakładzie od przeszło dekady. Kompetencje technologiczne Zakładu Szkieł ITME są uzupełniane doświadczeniem w zakresie projektowania i charakteryzacji spektroskopowej własności optycznych elementów mikrooptycznych Zakładu Optyki Informacyjnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W wyniku wieloletniej współpracy obydwu Zespołów, powołano Grupę Badawczą Supercontinuum.pl, która realizuje projekt „Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores” finansowany w ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu jest wytworzenie nowej klasy źródeł supercontinuum – szerokopasmowych źródeł promieniowania spójnego – pracujących w zakresie spektralnym od fal widzialnych przy około 500 nm, do średniej podczerwieni na około 5000 nm. Zastosowanie w roli ośrodka czynnego światłowodów fotonicznych ze szkieł wieloskładnikowych, pozwala na znacznie większą swobodę w projektowaniu właściwości dyspersyjnych.

O innowacyjności Projektu stanowi zastosowanie w światłowodach fotonicznych wewnętrznej nanostruktury w rdzeniu, która zapewnia dodatkowy, niedostępny dla klasycznych struktur fotonicznych, stopień swobody w doborze profilu dyspersji włókna do długości fali konkretnego lasera pompującego. Innowacyjne jest również zastosowanie do światłowodów fotonicznych przeznaczonych do generacji supercontinuum nowych składów szkieł wieloskładnikowych, zamiast powszechnie stosowanych szkieł krzemianowych, których transmisja jest ograniczona do około 2400 nm. Szkła rozwijane w Grupie Supercontinuum.pl charakteryzują się transmisją do około 5000-6000 nm oraz większą o jeden do dwóch rzędów wielkości nieliniowością. Jednocześnie, właściwości materiałowe tych szkieł pozwalają na wielokrotną obróbkę termiczną bez rekrystalizacji, co pozwala na wyciąganie światłowodów fotonicznych szklano-powietrznych i cało-szklanych (dwuszklanych).

Jesteśmy częścią...

Program TEAM