Światłowody stomatologiczne [en]

03-05-2013

PRĘTY ŚWIATŁOWODOWE STOSOWANE W STOMATOLOGII

Pręty światłowodowe mają zastosowanie również w laserowych urządzeniach do biostymulacji. Zewnętrzna izolacja optyczna prętów wykonana z czarnego szkła dla ochrony oczu lekarza i pacjenta oraz dla poprawy komfortu pracy.

Parametry standardowo oferowanych końcówek (aplikatorów):

  • Materiał i szkło bez zawartości ołowiu i kadmu
  • Transmisja światła białego 80÷85% dla odcinka 80mm
  • Apertura numeryczna NA=0,55
  • Średnica 3÷10mm
  • Długość 30÷200mm
  • Kąt zgięcia 0; 15; 30; 45; 60; 90; 180 stopni
  • Przewężenie (taperowanie) końcówki pręta 2÷3-krotne na odcinku 20÷30mm
  • Oprawka: materiał, kształt, wymiary wg uzgodnień z Zamawiającym
  • Możliwość wielokrotnej sterylizacji bez degradacji właściwości optycznych i mechanicznych
  • Możliwe jest wykonanie niestandardowe po uzgodnieniu szczegółów z Zamawiającym.